DLC : Butcher’s AR/CAR MOD PACK PAYDAY 2 เพิ่ม Mod ใหม่ๆ ให้กับปืน AK/Carbine เข้ามาอีกหลายอย่างด้วยกันไล่ตั้งแต่ เพิ่มกระสุนที่มี เพิ่มความแรง เพี่มความนิ่งปืน และอีกมากมาย ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆ สำหรับผู้ที่ใช้ปืนตระกูล AK หรือ Carbine แต่ออกจะไร้ประโยชน์ไปสักหน่อยสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้อาวุธสองตัวนี้

ความคุ้ม – ★★★ ดาวครึ่ง นี่เป็นกรณีพิเศษสำหรับ DLC นี้ ที่ต้องมี .5 เพราะความคุ้มนั้น ถ้าคุณเป็นคนเล่นปืน AK, Carbine ยังไงก็คุ้มแน่ แต่จะไม่มีค่าเลยถ้าไม่ได้ใช้ปืนเหล่านี้ นี่ยังไม่ได้กล่าวถึงการปลดล็อคบางชิ้นส่วนที่ต้องปลดผ่าน Achievement แสนทรมานนี้ด้วยนะ