วิธีลง Mod ภาษาไทยเกม PAYDAY 2
สิ่งที่ต้องใช้
1.Vc_redist (จำเป็น)
หาใน Google ว่า Vc_redist ได้เลย

วิธีติดตั้งแบบ Basic (ง่ายมาก)
1.นำไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ (สำหรับผู้ที่เล่นทั่วไป (หากไม่ทราบให้ติดตั้งอันนี้)) ไปใส่ในตัวเกม
(<ที่อยู่ไฟล์>\steamapps\common\PAYDAY 2)
2.Enjoy =)

วิธีติดตั้งแบบ Blt (ขั้นสูง)
1.นำไฟล์ในโฟลเดอร์ Blt ลากไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งตัวเกมเช่น
(<ที่อยู่ไฟล์>\steamapps\common\PAYDAY 2)
2.นำ 3 ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ (สำหรับผู้เล่นที่ใช้ BLT) ในไทยไปใส่ในตัวเกม
(<ที่อยู่ไฟล์>\steamapps\common\PAYDAY 2)
3.Enjoy =D
ข้อความเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงใน ReadMe ตั้งแต่แพทช์ 2.3 ขึ้นไป