1. เลือดเพิ่มอีก 10%
 2. เพิ่มความเสียหายจากการยิงหัว 25%
 3. แรงกายของคุณและเพื่อในทีมเพิ่มขึ้น 50%
 4. ทำให้ค่าความเสี่ยงของคุณน้อยลง 1 แต้ม ขณะที่คุณใส่เกราะ 
  จะทำให้ผลจากการทำให้เดินช้าลดลง 15% และได้ EXP เพิ่ม 45% หลังจบงาน
 5. คุณและเพื่อนในทีมเลือดเพิ่มขึ้น 15%
 6. ปลดล็อคกล่องชุดเกราะให้คุณเปลี่ยนชุดเกราะขณะปล้นอยู่ได้ และเพิ่มจำนวนกระสุนที่เก็บได้จากพื้น 135%
 7. เกราะคุณเพิ่ม 10% เพื่อนในทีมได้รับเพิ่ม 5% *สกิลใช้ซ้อนกับของคนอื่นไม่ได้
 8. เพิ่มดาเมจ 5% กดใช้กล่องพยาบาลเร็วขึ้น 20%
 9. คุณและทีมจะได้รับเลือดเพิ่ม 2% จากเลือดจำนวนเต็มที่มีอยู่ และเพิ่มค่าแรงกาย 4% จากการจับตัวประกันหนึ่งคน ทำได้สูงสุด 10 ครั้ง ขณะมีตัวประกันอยู่คุณและทีมจะได้รับความเสียหายลดลง 8%
  หากปลดล็อคสกิล Crew Chief จนครบจะมีโอกาสสุ่มได้ไอเท็มของดีหลังเล่นจบภารกิจ 10%
 1. เลือดเพิ่มอีก 10%
 2. เพิ่มความเสียหายจากการยิงหัว 25%
 3. แรงกายของคุณและเพื่อในทีมเพิ่มขึ้น 50%
 4. เพิ่มเลือดอีก 10% แต่มีโอกาสที่คุณจะตกเป็นเป้าของศัตรู 15% เมื่อคุณไปอยู่ใกล้ๆ เพื่อนในทีม
  และได้ EXP เพิ่ม 45% หลังจบงาน
 5. เลือดเพิ่มอีก 30%
 6. ปลดล็อคกล่องชุดเกราะให้คุณเปลี่ยนชุดเกราะขณะปล้นอยู่ได้ และเพิ่มจำนวนกระสุนที่เก็บได้จากพื้น 135%
 7. คุณสามารถใช้ปืนประเภทปืนกลเบา (Light Machine Guns) ปืนกลมือ (Submachine Guns) และปืนสไนเปอร์ (Sniper Rifles) ทำให้ศัตรูหวาดกลัวได้ ศัตรูที่หวาดกลัวจะเดินไปเดินมาไม่กล้ายิง 
 8. เพิ่มดาเมจ 5% กดใช้กล่องพยาบาลเร็วขึ้น 20%
 9. เพิ่มเลือดอีก 40% และเลือดฟื้นฟูเองอัตโนมัติ 4% ทุกๆ 5 วินาที
  หากปลดล็อคสกิล Muscle จนครบจะมีโอกาสสุ่มได้ไอเท็มของดีหลังเล่นจบภารกิจ 10%
 1. เพิ่มเกราะอีก 10%
 2. เพิ่มความเสียหายจากการยิงหัว 25%
 3. เพิ่มเกราะอีก 10%
 4. ทำให้ค่าความเสี่ยงของคุณน้อยลง 1 แต้ม ขณะที่คุณใส่เกราะ 
  จะทำให้ผลจากการทำให้เดินช้าลดลง 15% และได้ EXP เพิ่ม 45% หลังจบงาน
 5. เพิ่มเกราะอีก 10%
 6. ปลดล็อคกล่องชุดเกราะให้คุณเปลี่ยนชุดเกราะขณะปล้นอยู่ได้ และเพิ่มจำนวนกระสุนที่เก็บได้จากพื้น 135%
 7. เกราะฟื้นฟูเร็วขึ้น 10%
 8. เพิ่มดาเมจ 5% กดใช้กล่องพยาบาลเร็วขึ้น 20%
 9. เพิ่มเกราะอีก 5% คุณและทีมจะลดระยะเวลาการฟื้นฟูเกราะอีก 10% *สกิลใช้ซ้อนกันไม่ได้
  หากปลดล็อคสกิล Armorer จนครบจะมีโอกาสสุ่มได้ไอเท็มของดีหลังเล่นจบภารกิจ 10%
 1. เพิ่มโอกาสหลบหลีกอีก 5%
 2. เพิ่มความเสียหายจากการยิงหัว 25%
 3. คุณมีโอกาส 15% ที่จะไม่ตกเป็นเป้าของศัตรู เมื่ออยู่ใกล้ๆ เพื่อนร่วมทีม
 4. ทำให้ค่าความเสี่ยงของคุณน้อยลง 1 แต้ม ขณะที่คุณใส่เกราะ 
  จะทำให้จากการทำให้เดินช้าลดลง 15% และได้ EXP เพิ่ม 45% หลังจบงาน
 5. เพิ่มโอกาสหลบหลีกอีก 10%
 6. ปลดล็อคกล่องชุดเกราะให้คุณเปลี่ยนชุดเกราะขณะปล้นอยู่ได้ และเพิ่มจำนวนกระสุนที่เก็บได้จากพื้น 135%
 7. เพิ่มโอกาสหลบหลีกอีก 10%
 8. เพิ่มดาเมจ 5% กดใช้กล่องพยาบาลเร็วขึ้น 20%
 9. อาวุธทุกชชิดเพิ่มโอกาสเจาะเกราะ 25% และลดระยะเวลาการสลับอาวุธไปมาลง 80% 
  หากปลดล็อคสกิล Rogue จนครบจะมีโอกาสสุ่มได้ไอเท็มของดีหลังเล่นจบภารกิจ 10%
 1. เกราะฟื้นฟูเร็วขึ้น 5%
 2. เพิ่มความเสียหายจากการยิงหัว 25%
 3. เมื่อคุณใช้สกิลปืนคู่ Akimbo ปืนคู่จะมีความนิ่งเสถียรมากขึ้นอีก 75% และเกราะคุณจะฟื้นฟูเร็วขึ้น 10% แต่เกราะคุณจะติดลบ -5%
 4. ทำให้ค่าความเสี่ยงของคุณน้อยลง 1 แต้ม ขณะที่คุณใส่เกราะ 
  จะทำให้ผลจากการทำให้เดินช้าลดลง 15% และได้ EXP เพิ่ม 45% หลังจบงาน
 5. เกราะคุณจะฟื้นฟูเร็วขึ้นอีก 10% แต่เกราะคุณจะติดลบอีก -5%
 6. ปลดล็อคกล่องชุดเกราะให้คุณเปลี่ยนชุดเกราะขณะปล้นอยู่ได้ และเพิ่มจำนวนกระสุนที่เก็บได้จากพื้น 135%
 7. เกราะคุณจะฟื้นฟูเร็วขึ้นอีก 10% แต่เกราะคุณจะติดลบอีก -5%
 8. เพิ่มดาเมจ 5% กดใช้กล่องพยาบาลเร็วขึ้น 20%
 9. เกราะคุณจะฟื้นฟูเร็วขึ้นอีก 10% แต่เกราะคุณจะติดลบอีก -5% ความนิ่งเสถียรของปืนคู่เพิ่มอีก 50% และเพิ่มความจุกระสุนปืนคู่อีก 125%
  หากปลดล็อคสกิล Hitman จนครบจะมีโอกาสสุ่มได้ไอเท็มของดีหลังเล่นจบภารกิจ 10%
 1. เพิ่มโอกาสหลบหลีกอีก 5%
 2. เพิ่มความเสียหายจากการยิงหัว 25%
 3. เพิ่มโอกาสหลบหลีก 10% สำหรับตอนใส่ชุดเกราะ Ballistic Vests และเกราะ Ballistic Vests ทนทานเพิ่ม 20%
 4. ทำให้ค่าความเสี่ยงของคุณน้อยลง 1 แต้ม ขณะที่คุณใส่เกราะ 
  จะทำให้ผลจากการทำให้เดินช้าลดลง 15% และได้ EXP เพิ่ม 45% หลังจบงาน
 5. เพิ่มโอกาสหลบหลีกอีก 10% สำหรับตอนใส่ชุดเกราะ Ballistic Vests และเกราะ Ballistic Vests ทนทานเพิ่มอีก 20%
 6. ปลดล็อคกล่องชุดเกราะให้คุณเปลี่ยนชุดเกราะขณะปล้นอยู่ได้ และเพิ่มจำนวนกระสุนที่เก็บได้จากพื้น 135%
 7. เพิ่มโอกาสหลบหลีกอีก 15% สำหรับตอนใส่ชุดเกราะ Ballistic Vests และเกราะ Ballistic Vests ทนทานเพิ่มอีก 25%
 8. เพิ่มดาเมจ 5% กดใช้กล่องพยาบาลเร็วขึ้น 20%
 9. เกราะคุณจะฟื้นฟูเร็วขึ้นอีก 10%
  หากปลดล็อคสกิล Crook จนครบจะมีโอกาสสุ่มได้ไอเท็มของดีหลังเล่นจบภารกิจ 10%