อธิบายเทคนิคและสกิลการเล่น Payday2 ในส่วนของภารกิจต่างๆ

  • Jewelry store พึงระวัง Hotdog ไว้ให้มาก
  • Diamond store ถ้าจะย่องเงียบ อย่าตีกระจกก่อนปลดสัญญาณนิรภัย
  • ด่าน Rat day1 rush คือทำให้บ้านระเบิดแล้วรอหนี
  • ด่าน Rat day3 อย่าเข้าไปในรถบัส ถ้าไม่คิดจะปลดระเบิด
  • ด่าน Big oil day2 ถ้าไม่เคยเล่น อย่าห่อเครื่องจักรใดๆโยนลงพื้น
  • หลายๆด่าน ในตอนสุดท้ายของภารกิจ เกมส์จะไม่นับกระเป๋าที่โยนลงจุดถอนตัว โดยจะนับเฉพาะกระเป๋าที่โยนไปยังจุดส่งของ และกระเป๋าที่ถือกับตัว (เช่น จบด่านถ้าโยนกระเป๋าไปยังจุดส่ง 1 ใบ หอบหนี 1 ใบ โยนลงพื้นที่จุดถอนตัว 1 ใบ เกมส์จะนับเงินรางวัลเฉพาะกระเป๋าใน 2 กรณีแรกเท่านั้น)