อธิบายรายละเอียดตัวละครแต่ละตัวละคร ของ Payday2

  • Master mind = เปรียบเสมือนแกนกลางของการเล่นแบบทีม เพราะมีสกิลสนับสนุนเพื่อนๆมากมาย และมีสกิลที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุมฝูงชน สามารถวาง medkit ให้เพื่อนๆที่เลือดลดมารักษาตัวได้
  • Enforcer = อันนี้ก็คือแผนกสายบู๊ ยิงแหลกลาญ สามารถปลดล๊อดเลื่อยและเกราะที่หนักที่สุด อึดเป็นแรด เหมาะกับการบุกทะลวงฟัน สามารถวาง ammo bag ให้เพื่อนเติมกระสุนได้
  • Technician = สายสนับสนุนอีกสาย มีความสามารถข่วยให้ที่เจาะเจาะได้ไวขึ้น เงียบขึ้น ประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถเลือกวางป้องปืน sentry gun ไว้ถ่วงเวลาศัตรูได้ หรือเลือกถือระเบิด c4 ไว้ทำกับดักหรือระเบิดประตูลูกกรงต่างๆ 
  • Ghost = สายสำหรับการเล่น stealth มีสกิลเกี่ยวกับการย่องเงียบครบถ้วน สามารถวาง ecm เพื่อนรบกวนสัญญาณมือถือ ทำให้ศัตรูปวดหัวชั่วครู่ เปิดประตูที่ใช้ key card เปิด atm ได้